جایزه بهترین پزشک جوان آسیا

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

به گزارش وب سایت رسمی ایفمارک، خانم دکتر زهره هراتیان مدیر مرکز پزشکی فیفا در ایران (ایفمارک) جایزه بهترین پزشک جوان چهار سال اخیر آسیا را درکنگره بین المللی پزشکی ای اف سی در چین دریافت نمود.
تا باد چنین بادا