شایعات زیادی در مورد جدایی نیمار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

به گزارش “ورزش سه”، در چند روز گذشته شایعات زیادی در مورد جدایی نیمار از بارسا منتشر شده و گفته می شود که پاری سن ژرمن آماده است تا با پرداخت بند جدایی ۲۲۲ میلیون یورویی این بازیکن، او را به خدمت بگیرد.

ر این بین، کاسیمی

ر این بین، کاسیمیرو معتقد است که اگر باشگاه رئال بخواهد این ستاره برزیلی را بخرد، با آغوش باز از او استقبال خواهند کرد.

او به خبرنگاران گفت:” این به خود نیمار بستگی دارد که در مورد آینده خودش تصمیم گیری کند. او می داند که چه کاری باید انجام بدهد. چرا او نتواند برای رئال بازی کند. ما در اینجا از او استقبال می کنیم.

گفت:” این به خود نیمار بستگی دار

ر این بین، کاسیمیرو معتقد است که اگر باشگاه رئال بخواهد این ستاره برزیلی را بخرد، با آغوش باز از او استقبال خواهند کرد.

او به خبرنگاران گفت:” این به خود نیمار بستگی دارد که در مورد آینده خودش تصمیم گیری کند. او می داند که چه کاری باید انجام بدهد. چرا او نتواند برای رئال بازی کند. ما در اینجا از او استقبال می کنیم.

چه کاری باید انجام بدهد. چرا او نتواند برای رئال بازی کند. ما در اینجا از او استقبال می کنیم.