چگونگی واکنش روانی و ذهنی یک ورشکار حرفه‌ای نسبت به درد اهمیت دارد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

اگر به درد، به عنوان موضوعی طبیعی و ضروری نگاه کنید و آن را نشانه‌ی سخت‌کوشی و دسترسی به اهداف تفسیر نمائید در این صورت درد شما می‌تواند یک دوست باشد.


به گزارش وب سایت رسمی ایفمارک، مهدی شهرزاد دبیر دپارتمان مهارت های ذهنی مرکز پزشکی عالی فیفا(ایفمارک)، اگر ورزکار درد خود را تهدید آمیز تعبیر کند، یا بجای اینکه بر ورزش و تمرین تمرکز کند ؛بر درد تمرکز کند، درد بیشتر می‌شود و با عملکردش تداخل پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، اگر به درد، به عنوان موضوعی طبیعی و ضروری نگاه کنید و آن را نشانه‌ی سخت‌کوشی و دسترسی به اهداف تفسیر نمائید در این صورت درد شما می‌تواند یک دوست باشد
بسیاری از ورزشکارانی که پذیرفته‌اند؛ تنها آنها نیستند که درد را تجربه می‌کنند عمکردشان بهتر بوده است. ورزشکارانی که با آنها مسابقه می‌دهید نیز ممکن است صدمه دیده باشند، بنابراین کسی پیروز این میدان است که بر درد خود مسلط باشد. قابل ذکر است که اغلب ورزشکاران احساس رضایتمندی زیادی را پس از تحمل درد در یک جلسه تمرینی سخت و یا مسابقه‌ی طاقت فرسا گزارش کرده‌اند.
(پذیرش این واقعیت که درد بخشی از تمرین و مسابقه است می‌تواند بسیار مفید باشد)
شما نمی‌توانید در سطح بالا تمرین کنید و درد را تجربه نکنید.
راحتی و عملکرد عالی همزمان نمی‌توانند با هم محقق شوند. شما نمی‌توانید هر دو آنها را همزمان داشته باشید. قبل از تمرین و مسابقه تصمیم بگیرید که حاضرید چقدر درد را تجربه کنید تا به اهداف خود برسید. برای رسیدن به اهدافتان درد را به عنوان بخشی از تجربه خود بطور کامل احساس کنید. اجازه دهید دردتان در خدمت هدفهای بزرگتان باشد.
زمانی که اجازه می‌دهید درد بخشی از ورزشتان باشد، احتمالا از اینکه می‌فهمید دردتان کمتر می‌شود متعجب می‌شوید.

دکتر ادی اوکانر، عضو انجمن روانشناسی ورزش کاربردی آمریکا

کـانـال رسـمـی ایـفـمـارکـــ را در تـلـگـرامـــ دنـبـال کـنـیـد.