کدام یافته ها در تصویربرداری لگن، بیشترین ارتباط را با درد این ناحیه دارند؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

تشخیص دقیق مشکلات لگنی با توجه به شیوع بالای آنها (شامل اختلالات غضروف و تغییرات لبروم) نسبتا پیچیده است.


به گزارش وب سایت رسمی ایفمارک، دکتر بهار حسن میرزایی رئیس دپارتمان رئیس بورد تحقیقات و توسعه مرکز عالی پزشکی فیفا و ای اف سی (ایفمارک)، کدام یافته ها در تصویربرداری لگن، بیشترین ارتباط را با درد این ناحیه دارند؟

تشخیص دقیق مشکلات لگنی با توجه به شیوع بالای آنها (شامل اختلالات غضروف و تغییرات لبروم) نسبتا پیچیده است.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که وجود یافته های رادیوگرافیک ، افراد را نگران کرده و ممکن است منجر به مداخلات جراحی شود. یک مطالعه ی مروری اخیرا به بررسی میزان شیوع یافته های رادیولوژیک در دو گروه افراد دارای درد لگن و افراد بدون درد لگن پرداخته است.
در مجموع بررسی ۲۹ مقاله ، ۲۵۷۳ فرد و ۴۴۱۰ تصویربرداری لگنی، اعم از ام آر آی ، آم آی آی با تزریق درون مفصلی و سی تی اسکن مورد بررسی قرار گرفتند که با وجود متفاوت بودن نوع تصویزبرداری، نتایج جالبی بدست آمد.

پارگی های لبروم در هر دو گروه با و بدون درد لگن شایع بودند که موثر بودن مشاهده این یافته در تصویربرداری را محدود میکند. پارگی های لبروم در ۶۲% افراد با در لگن و ۵۴% افراد بدون علامت مشاهده شده بود.

سوراخ های منتسب به فتق ها ( که در ارتباط با گیر افتادگی های سر استخوان لگن مشاهده میشوند) و کیست های کنار لبروم نیز با درصد مشابهی در افراد با و بدون علامت مشاهده شدند.
نتایج این مطالعه نشان داد که پارگی های لبروم یافته ای شایع در افراد بدون درد لگنی هستند و این یافته مهم را باید حین درمان افراد دارای درد لگنی حتما مد نظر قرار دهیم. این نکته بسیار مهم است که بیماران بداند که مشاهده ی چنین یافته ای در ام آر آی او ، میتواند یک یافته ی اتفاقی باشد و در نظر گرفتن کل شرایط بیمار، اعم از شرح حال و معاینه در کنار نتایج تصویربرداریش است که برای تصمیم گیری مهم است و نه فقط نتایج آم آر آی. در مقابل نیز ، مشاهده یافته هایی چون آسیب غضروفی ، ضایعات مغز استخوان یا پارگی های لیگامانی ، یافته های مهم تری هستند که باید به آنها اهمیت داد.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که درد های ناحیه لگن و کشاله ی ران در بازیکنان فوتبال بسیار شایع است و تشخیص صحیح و انتخاب درمان صحیح برای این بازیکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منبع

Heerey JJ, Kemp JL, Mosler AB et al. What is the prevalence of imaging-defined intra-articular hip pathologies in people with and without pain? A systematic review and meta-analysis.