اعضای ایفمارک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸اعضای ایفمارک به شرح زیر میباشد.


ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
۱ دکتر زهره هرایتان رئیس ایفمارک
۲ دکتر هومن انگورانی متخصص پزشکی ورزشی
۳ دکتر بهار حسن میرزایی رئیس بورد تحقیقات و توسعه
۴ آقای امیررضا آفتابی رئیس بورد فیزیوتراپی
۵ خانم زینب حسین زاده فیزیوتراپیست
۶ خانم فاطمه مجدی فیزیوتراپیست
۷ خانم فرشته ساعی فیزیوتراپیست
۸ دکتر ارد ایروانی رئیس بورد تغذیه
۹ آقای نیما ایوبی کارشناس تغذیه
۱۰ آقای علی اسدی کارشناس تغذیه
۱۱ آقای سعید هراتیان رئیس آی تی
۱۲ خانم مریم صبوری کارشناس آی تی
۱۳ اقای کیوان ملانوروزی رئیس بورد مهارت های ذهنی
۱۴ آقای مهدی شهرزاد دبیر کمیته مهارت های ذهنی
۱۵ خانم مهناز داورنیا مدیر داخلی
۱۶ آقای احمد کثیری پزشکیار
۱۷ آقای علی کیانی روابط عمومی
۱۸ آقای رضا ساعدی خدمات و رفاهی