۵عادت که شکست در زندگیتان را حتمی می کند:

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

اما در واقع تنها کسی در جهان که کنترل کامل اقدامات و تصمیم های شما را در اختیار دارد، خود شما هستید.


به گزارش وب سایت رسمی ایفمارک، مهدی شهرزاد دبیر دپارتمان مهارت های ذهنی مرکز عالی پزشکی فیفا و ای اف سی (ایفمارک)، پنج عادت که شکست در زندگیتان را حتمی می کند:
عدم برنامه ریزی: در دنیای واقعی به جای کمال گرا ها، از کسانی قدردانی می شود که کاری انجام می دهند.
ترس از امتحان کردن: شما صد درصد فرصت هایی که با بی تفاوتی از کنارشان عبور می کنید را از دست می دهید.
نا امیدی زودهنگام: تا وقتی بعد از هر شکست بتوان کنشگرانه به تلاش ادامه داد نمی توان نام اتفاقی که افتاده را شکست گذاشت.
باور نداشتن: اگر به کاری که انجام می دهید باور نداشته باشید، بالاخره در برهه ای آن را رها خواهید کرد.
بهانه تراشی: معنای این بهانه تراشی ها این است که کنترل اوضاع در دست شما نیست
اما در واقع تنها کسی در جهان که کنترل کامل اقدامات و تصمیم های شما را در اختیار دارد، خود شما هستید.

کـانـال رسـمـی ایـفـمـارکـــ را در تـلـگـرامـــ دنـبـال کـنـیـد.