مشکلات اندام تحتانی ، بیشتر از انچه که فکر میکنیم در فوتبالیست ها شایع است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

در ارتباط با مشکلات تاندونی ، باید ذکر کرد که تقریبا یک چهارم بازیکنان ، در طول فصل ، دچار یک مشکل تاندونی میشوند و درد تاندون ها رو تجربه میکنند و حدود چهار درصد بازیکنان به خاطر این درد مجبور به بیرون ماندن از مسابقات میشوند. و متاسفانه غالبا به علت عدم دریافت درمان صحیح و عدم کنترل فشار وارده به بازیکن به علت تمرینات و مسابقات، این مشکلات در ایران حالت مزمن و پایدار به خود میگیرند.


به گزارش وب سایت رسمی ایفمارک، دکتر بهار حسن میرزایی رئیس دپارتمان رئیس بورد تحقیقات و توسعه مرکز عالی پزشکی فیفا و ای اف سی (ایفمارک)، طی یک مطالعه که در سال گذشته در کشور استرالیا روی فوتبالیست ها به انجام رسید و نتایج ان در سال جاری به انتشار رسید ، نشان داده شد که مشکلات تاندونی اندام تحتانی، خصوصا تاندون آشیل و تاندون پاتلا (کشکک) در فوتبالیست ها بسیار شایعتر از آنچه که قبلا تصور میشد، می باشد.

علاوه بر این طی این مطالعه ی کوهورت و آینده نگر، علاوه بر گزارش مشکلات تاندونی ، به بررسی ارتباط بین حضور در فوتبال، حجم تمرین ،سطح عملکرد و درد بازیکنان نیز پرداخته شده است.

در ارتباط با مشکلات تاندونی ، باید ذکر کرد که تقریبا یک چهارم بازیکنان ، در طول فصل ، دچار یک مشکل تاندونی میشوند و درد تاندون ها رو تجربه میکنند و حدود چهار درصد بازیکنان به خاطر این درد مجبور به بیرون ماندن از مسابقات میشوند. و متاسفانه غالبا به علت عدم دریافت درمان صحیح و عدم کنترل فشار وارده به بازیکن به علت تمرینات و مسابقات، این مشکلات در ایران حالت مزمن و پایدار به خود میگیرند.

نکته ی جالب در ارتباط با مشکلات تاندون آشیل و تاندون پاتلا، شیوع بالاتر آسیب دیدگی و درد آنها در دوره ی پیش از فصل به نسبت خود فصل مسابقات است. گمان میشود این موضوع به علت لود بالای تمرینات پیش از فصل و مواجهه ی ناگهانی بازیکنان با این لود تمرینی، بدنبال یک دوره ی عدم تمرین است. همچنین بازیکنانی که در فاصله ی بین دو فصل نیز استراحت کافی به خود نمیدهند و تمرینات خود را قطع نمیکنند یا کاهش نمیدهند نیز به علت لود بالا و مداوم با تاندون های خود، خود را در معرض بیشتر اسیب دیدگی قرار میدهند. بازیکنان بزرگتر و بلندتر ، به نسبت سایر بازیکنان، بیشتر دچار این دردها میشوند که به علت تغییرات بافتی داخل تاندون های آنها می باشد.

از انجا که درمان مشکلات تاندونی ، طی فصل مسابقات غالبا ناکارآمد و نشدنی است ، معاینه ی دقیق بازیکنان در پیش از فصل و قبل از شروع تمرینات و شناسایی صحیح مشکل خصوصا در بازیکنان مسن تر، راهکار اصلی مدیریت و درمان تاندینوپاتی و همچنین جلوگیری از بروز آن است.

از انجا که درمان تاندینوپاتی ها طی فصل مسابقات غالبا ناموفق است و درد بازیکن از بین نرفته و مزمن میشود، در صورت مواجهه با این مشکل لازم است ، ضمن مدیریت علامتی درد و علایم و کنترل فشار تمرینات جهت جلوگیری از پیشرفت آسیب دیدگی به سمت پارگی کامل تاندون ، به محض پایان فصل مسابقات ، بازیکن تحت درمان های چندجالبه و فشرده قرار گیرد.

کـانـال رسـمـی ایـفـمـارکـــ را در تـلـگـرامـــ دنـبـال کـنـیـد.