آشنایی با کفش فوتبال :

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

این قسمت از کفش به منظور افزایش سطح تماس با زمین به شکل مخروطی ( cones ) یا تیغه ای (bladed ) در کف کفش و در اکثر مواقع مخلوطی از هر دو نوع در قسمت تحتانی کفش قرار گرفته است


به گزارش وب سایت رسمی ایفمارک، دکتر زهره هراتیان رئیس مرکز پزشکی عالی فیفا (ایفمارک: این قسمت از کفش به منظور افزایش سطح تماس با زمین به شکل مخروطی ( cones ) یا تیغه ای (bladed ) در کف کفش و در اکثر مواقع مخلوطی از هر دو نوع در قسمت تحتانی کفش قرار گرفته است 

. گل میخ ها می توانند به اشکال اتصال ثابت و یا قابل برداشت باشند

 گل میخ های تیغه ای فشار کمتری به سطح و بازیکن وارد می کنند ، و باعث افزایش سرعت حرکت بازیکن می شوند

 گل میخ های مخروطی که در سطح زمین بیشتر فرو می روند باعث پایداری بیشتر شده و میزان آسیب را کمتر می کنند

گل میخ ها می توانند از جنس پلاستیک و فلز باشند .

در برخی از لیگ ها استفاده از گل میخ فلزی ممنوع است .

 برای زمینهای سفت و سخت ، گل میخ های تیغه ای و یا مخلوط تیغه ای ، مخروطی مناسب می باشند .

 برای زمینهای نرم و گل آلود کفشهایی با گل میخ های بلندتر مناسب تر هستند ، گاها فوتبالیستها از کفش هایی که گل میخ ها جدا می شوند استفاده می کنند

 کفش فوتبال برای زمین چمن مصنوعی :

در این کفشها تعداد گل میخ ها در مقایسه با چمن طبیعی بیشتر و طول آنها به منظور افزایش سطح اتکا کوتاهتر است.

با انتخاب کفش مناسب ، می توانید میزان آسیب خود را کمتر و کارایی در حین بازی را افزایش دهید .

کـانـال رسـمـی ایـفـمـارکـــ را در تـلـگـرامـــ دنـبـال کـنـیـد.