دیدگاه و برخورد شما با موقعیت های دشوار در ورزش فرصتی است برای شما تا خود را بیشتر و بهتر بشناسید

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

یکی از کارامد ترین راه حلها پذیرش آن موقعیتها به عنوان یک چالش است، چالشی که جزئی از ورزش است.


به گزارش وب سایت رسمی ایفمارک، مهدی شهرزاد دبیر دپارتمان مهارت های ذهنی مرکز پزشکی عالی فیفا(ایفمارک)، دیدگاه و برخورد شما با موقعیت های دشوار در ورزش فرصتی است برای شما تا خود را بیشتر و بهتر بشناسید.
اگر موقعیت هایی همچون شرکت در یک مسابقه ی بزرگ، ناداوری حین مسابقه، دشنام دادن تماشاچیان و هزاران موقعیت دیگر که ریشه بوجود آمدنشان تحت کنترل شما نیست رخ دهد و ذهن شما را تحت تاثیر قرار دهد واکنش شما چیست؟
یکی از کارامد ترین راه حلها پذیرش آن موقعیتها به عنوان یک چالش است، چالشی که جزئی از ورزش است.
باور داشته باشید این موقعیت ها میتواند شما را قوی تر کند و با تلاشی هوشمندانه به جنگ آنها بروید.
در پایان چه پیروز شوید و چه شکست بخورید به خود افتخار خواهید کرد، چرا که تمام تلاش خود را کرده اید.
به یاد داشته باشید هیچ یک از موارد بالا و هزاران موقعیت های دشوار دیگر که منشا بیرونی دارند کاملا تحت کنترل شما نیستند، اما تنها عامل تعیین کننده ای که تحت کنترل شماست، ذهن شماست.

کـانـال رسـمـی ایـفـمـارکـــ را در تـلـگـرامـــ دنـبـال کـنـیـد.