۵ ساله به ارزش ۵۲ میلیون پوند راهی سیتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

به گزارش “ورزش سه”، پس از حرف و حدیث های بسیار سرانجام سیتی خبر از توافق با موناکو برای جذب مندی داد.

این مدافع با قراردادی ۵ ساله به ارزش ۵۲ میلیون پوند راهی سیتی شد تا سیتیزن ها یک بار دیگر رکورد گران ترین مدافع دنیا را جا به جا کنند. پیش از این رکورد در اختی

به گزارش “ورزش سه”، پس از حرف و حدیث های بسیار سرانجام سیتی خبر از توافق با موناکو برای جذب مندی داد.

این مدافع با قراردادی ۵ ساله به ارزش ۵۲ میلیون پوند راهی سیتی شد تا سیتیزن ها یک بار دیگر رکورد گران ترین مدافع دنیا را جا به جا کنند. پیش از این رکورد در اختی

به گزارش “ورزش سه”، پس از حرف و حدیث های بسیار سرانجام سیتی خبر از توافق با موناکو برای جذب مندی داد.

این مدافع با قراردادی ۵ ساله به ارزش ۵۲ میلیون پوند راهی سیتی شد تا سیتیزن ها یک بار دیگر رکورد گران ترین مدافع دنیا را جا به جا کنند. پیش از این رکورد در اختیار کایل واکر بود که از تاتنهام به سیتی پیوسته بود.