معرفی ایفمارک :

ایفمارک (IFMARC ) برگرفته از حروف اول کلمات Iran Football Medical Assessment and Rehabilitation Center می باشد .معنای فارسی ان” مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران “است.

از سال ۲۰۰۵ مرکز ارزیابی های پزشکی و تحقیقات فیفا به نام F- MARC شروع به ارائه مجوز به مراکز تخصصی پزشکی در سراسر دنیا نمود تا روند استانداردسازی خدمات پزشکی فوتبال در سراسر دنیا به هم نزدیک شوند به صورتی که فیفا نیز حمایتهای مادی و معنوی خود را ازین مراکز داشته باشد .
لذا اولین مرکز در سال ۲۰۰۵ در زوریخ سوییس شکل گرفت

پاره ای از مسئولیتهای این مراکز به شرح زیر است :

 انجام معاینات پزشکی پیش از فصل کلیه بازیکنان حرفه ای و آماتور و داوران فوتبال و سایر رشته های ورزشی طبق استانداردهای فیفا
 تدوین استانداردهای ملی پزشکی فوتبال
 پیشگیری از مرگهای ناگهانی
مبارزه با دوپینگ
تدوین پروتکل های بازتوانی به شکلی که ورزشکاران در حداقل زمان ممکن به میادین ورزشی بازگردند
 انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی

در سال ۲۰۱۴ فدراسیون فوتبال کشورمان با استفاده ازیکی از نیروهای فعال بین المللی خود در عرصه پزشکی فوتبال دکتر زهره هراتیان درخواست اخذ مجوز مرکز پزشکی عالی فیفا را به فیفا ارسال نمود و بالاخره در سال ۲۰۱۵ پس از بازدید نماینده فیفا از محل ساختمان کمپ تیم های ملی و تهیه چک لیست در یک ماراتن نزدیک بین ایران و روسیه ، کشورمان ایران موفق به اخذ این مجوز و دریافت معادل ۳۰۰ هزار دلار تجهیزات گردید.

ریاست ایفمارک به مدت ۵ سال از سوی فدراسیون و فیفا به دکتر زهره هراتیان سپرده شد.

سوابق کاری دکتر زهره هراتیان رییس ایفمارک:
پزشک متخصص دارای بورد تخصصی پزشکی ورزشی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
بازیکن سابق فوتسال در تیم راه اهن ،لیگ برتر بانوان
افسر پزشکی فیفا ازسال ۲۰۱۱
عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال ۲۰۱۴
پزشک تیم های ملی فوتبال ۲۰۰۸-۲۰۱۱
مسئول زیرکمیته توسعه و تحقیقات پزشکی فدراسیون فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۴
نماینده پزشکی فدراسیون جهانی بدمینتون از سال ۲۰۱۳
عضو کمیته بانوان فدراسیون فوتبال از سال ۲۰۱۶

زهره هراتیان

مرکز پزشکی فیفا ( ایفمارک )

  کانال رسمی ایفمارک را در تلگرام دنبال کنید

کـانـال رسـمـی ایـفـمـارکـــ را در تـلـگـرامـــ دنـبـال کـنـیـد.