مرکز ارزیابی های پزشکی و تحقیقات فیفا ( F-MARC ) در سال ۱۹۹۴ توسط کمیته پزشکی فیفا به منظور جمع اوری اطلاعات علمی و موضوعات مختلف پزشکی فوتبال در زوریخ تاسیس شد.

هدف اصلی “افمارک ” تدوین و توسعه استانداردهای پیشگیری از آسیبها در فوتبال و کاهش عوارض درازمدتی است که این آسیبها در فوتبال باقی می گذارند.
“افمارک” فیفا ، گروهی از متخصصین بین المللی هستند که ریاست آن برعهده پرفسور جیری ولژاک است که پروژه های تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی دنیا را پیش می برند.
با وجود اینکه اسپانسر” افمارک” ، فیفا می باشد ولی کلیه تحقیقات آن بدون وابستگی ، متناسب با علم روز و استانداردهای بین المللی تدوین می شوند .

 

 پزشکی فوتبال موارد مختلفی مانند : شیوع آسیبهای فوتبال ، مبارزه با دوپینگ ، ضربه به سر ، ایست قلبی ، تغذیه ، روانشناسی ، عوامل محیطی و اورژانسهای فوتبال را در برمی گیرد.
تاکنون” افمارک” موفق به چاپ بیش از ۴۰۰ مقاله تحقیقاتی در ژورنالهای معتبر دنیا شده است.
همزمان با تدوین استانداردها ، دغدغه دیگر مسئولین کمیته پزشکی کشف استعدادهای متخصص جهت آموزش و تدوین استانداردهای پزشکی” افمارک” در سطح قاره ها و کشورها بود.
از این رو ” افمارک ” از سال ۲۰۰۸ شروع به شناسایی افراد و مراکز توانمند و شاخص در حیطه پزشکی ورزشی مخصوصا فوتبال در سطح کشورها نمود.
تاکنون حدود ۴۸ مرکز در سراسر دنیا توسط “افمارک” به تایید رسیده که خوشبختانه کشور ما ایران سال گذشته به عنوان تنها مرکزپزشکی رسمی مورد تایید فیفا در مرکز آسیا با نام ” ایفمارک ” ( مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران ) موفق به اخذ تاییدیه فیفا شد.
مسئولین ” ایفمارک ” در راستای اهداف تعیین شده از سوی کمیته پزشکی فیفا شروع به تشکیل کمیته های مختلف و معرفی نفرات برتر و متخصص در حوزه های مختلف پزشکی نمودند.

 

✳️ “ایفمارک ” در آغاز راه است . ولی انگیزه ، دانش و اهداف عالی گروه متخصصین عضو این “سرمایه ملی” به زودی آن را تبدیل به نگینی در قلب آسیا خواهد کرد.

💪⚽️🇮🇷 منتظر اخبار خوب باشید…..

دکتر زهره هراتیان
رییس ایفمارک