بخش فیزیوتراپی ورزشی:

فیزیوتراپی شیوه ای از درمان بیماری ها، اختلالات و آسیب های عصبی – ماهیچه ای- اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیک، جریان های الکتریکی، درمان های دستی، تمرینات ورزشی و دیگر عوامل فیزیکی است. فیزیوتراپی بخشی از درمان و توانبخشی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، بالا بردن سطح سلامتو بهبود کیفیت زندگی افراد و بازگشت آنها به سطح فعالیت قبل از آسیب آنهاست.

مداخلات درمانی در فیزیوتراپی بخش کوچکی از عملیات آن محسوب شده و در فیزیوتراپی هدف، ارتقا عملکردجسمانی و فیزیولوژیک بدن است.

یکی از اصلی ترین هنرها و تخصص های فیزیوتراپی، توانایی انجام مهارت های دستی و تمرین درمانی است که در جهت پیشگیری از بیماری های درمان و توانبخشی افراد است. خواص امواج مختلف مانند امواج صوتی، مغناطیسی، رادیویی، لیزر و… خواص درمانی آب (آب درمانی)، گرما و سرما نیز بکار گرفته میشوند تا در کنار مهارت های دستی و تمرین درمانی رسیدن به اهداف اصلی را آسان تر کنند.

آسیب دیدگی، اغلب آسیب های ورزشی با درمان بموقع و مناسب فیزیوتراپی بهبود می یابند. بنابراین فیزیوتراپی ورزشی برای بازگشت یک ورزشکار به عرصه ورزش بسیار مهم است. البته نوع خدمات فیزیوتراپی به یک فرد معمولی نسبت به یک ورزشکار متفاوت است و در وزرشکاران باید به صورتی باشد که رفع آن در محل اسیب دیده تا حد امکان و حتی بهتر اززمان صدمه باشد و این یکی از اهداف مهم فیزیوتراپی ورزشی است.

از اهداف فیزیوتراپی ورزشی میتوان به ترمیم محل آسیب دیده، کاهش درد و تورم، بهبود دامنه حرکتی و انعطلف پذیری، پیشگیری از التروفی و صنف عضلانی، پیشگیری از کاهش آمادگی جسمانی، درمان خشکی مفاصل، بهبود اسپاسم ناشی از ورزش و یا ثانویه به آسیب های ورزشی، بهبود تعادل و… اشاره کرد.
در مجموعه پزشکی- ورزشی ایفمارک با توجه ویژه به فیزیوتراپی ورزشی و با استفاده از تمرین درمانی مناسب و بموقع و تکنیک های دستی در کنار استفاده از بروزترین تجهیزات درمانی مانند مگنت تراپی، لیزر پرتوان، انواع الکتروتراپی، شاک ویو تراپی، دستگاه بیوفیک و استفاده از تکنیک های سوزن خشک در جهت بهبود هر چه زودتر اسیب و بازگشت بموقع، ایمن و سریع ورزشکار به میادین ورزشی تلاش می گردد.

کـانـال رسـمـی ایـفـمـارکـــ را در تـلـگـرامـــ دنـبـال کـنـیـد.