انواع الگوهای رهبری و آسیب بازیکنان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
ادامه مطلب "انواع الگوهای رهبری و آسیب بازیکنان"

" >

به صورت کلی می توان گفت، سه الگوی رهبری عمده در فوتبال وجود دارد.


به گزارش وب‌سایت رسمی ایفمارک، دکتر بهار حسن میرزایی  مسئول کمیته تحقیقات و توسعه مرکز پزشکی فیفا در ایران ( ایفمارک) گفت: به صورت کلی می توان گفت، سه الگوی رهبری عمده در فوتبال وجود دارد:

۱. ترانسفورمیشنال (دموکراتیک)
۲. اوتوکراتیک ( اقتدار گرا)
۳. لیسزفر ( بی بند و بار)

در الگوی رهبری دموکراتیک،  مربی به بازیکنان اجازه می دهد در تصمیم گیری های مهم مربی،  متدهای تمرینی تاکتیک ها و استراتژی های بازی نقش داشته باشند. در الگوی اقتدار گرا،  تصمیم گیری و قدرت در دست مربی است و در الگوی لیسزفر،  هیچ گونه رهبری و هدایتی مشاهده نمی شود.

بیشترین الگویی که طی سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است،  الگوی ترانسفورمیشنال یا دموکراتیک است. در این الگو به انگیزه دهی و الهام بخشی به بازیکنان پرداخته میشود و اساس آن  هدایت بازیکنان در جهت تلاش برای رسیدن به اهداف و آرزوهایشان از طریق ایجاد دید صحیح،  چالش و تحریک است.

تحقیقات پروفسور کارلسون در آکادمی ساهلگرنزکا سوئد نشان داده است که الگوی رهبری ترانسفورمیشنال باعث ارتقاء عملکرد،  بهره وری،  رضایت مندی، بهبود محیط کاری و سرزندگی بیشتر در بازیکنان می گردد. همچنین وی نشان داده،  انتخاب این الگو علاوه بر ارتقاء عملکرد تیم،  در پیشگیری از آسیب بازیکنان نیز نقش دارد.

تحقیقات نشان داده بازیکنان تیم هایی که سرمربی آنها با استفاده از الگوی ترانسفورمیشنال تیم را هدایت می کند،  به میزان کمتری دچار آسیب های اندام تحتانی می شوند. شناسایی الگوی های رایج مربیگری در فوتبال ایران و تلاش برای استفاده از آن برای ارتقاء عملکرد تیم و کاهش آسیب،  می تواند یکی از راهکارهای موثر در این زمینه باشد.

کانال رسمی ایفمارک را در تلگرام  دنبال کنید.