اطلاعیه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

به اطلاع می رساند مجموعه فوق الذکر هیچ ارتباطی با مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران (ایفمارک – IFMARC) نداشته و به علت استفاده از آرم و عنوان این مرکز از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.